Vilkår og betingelser Yource BV

Disse vilkår og betingelser er gældende for alle tjenester, der ydes af Yource- se definitioner nedenfor- eller eventuelle tilknyttede virksomheder og er uløseligt forbundet med enhver opgave, aftale eller tilbud.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldige, ugyldige eller helt eller delvis ikke-bindende, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser fuldt ud gældende. Dit er og vil være berettiget til at erstatte de mulige null, ugyldige eller ikke-bindende bestemmelser med bestemmelser, der ikke er ugyldige, ugyldige og/eller er bindende, som vil variere så lidt som muligt i betragtning af formålet og omfanget af disse betingelser, fra de ugyldige, ugyldige og/eller ikke-bindende bestemmelser.

Henvisning til hyperlinks; ja, det er jeg enig i.

Accept af enhver aftale med Yource indebærer også, at du udtrykkeligt har accepteret en henvisning til alle gældende betingelser og en erklæring om beskyttelse af fortrolige oplysninger via et hyperlink, til anerkendelse, og hvorigennem disse kan konsulteres, udskrives eller gemmes.

Fortrolighedserklæring

Vores fortrolighedserklæring gælder for vores aftaler. https://www.fly-forsinket.dk/f...;

A. Definitioner

I vores vilkår og betingelser bruges følgende definitioner:

Du er
det private aktieselskab Yource BV, der også handler under, men ikke begrænset til, navnet Green Claim BV, Fly-Forsinket.dk, registreret i handelsregistret under referencenummer 52683702 og har sit hovedsæde i Amsterdam, i det følgende benævnt Yource;

Vilkår og betingelser:
de nuværende vilkår og betingelser for Yource BV;

Klient:
kunden til Yource, som også er (flyve) passager, der har et krav mod en anden part som f.eks. et flyselskab, rejsearrangør eller forhandler/(rejse) agent. Klienten kan være en uafhængig kunde, men kan også være den repræsentant, der indgår en aftale med Yource BV på vegne af (med) passagerer såsom (a) forælder (er), værge (r) eller hovedpassagerer for en rejsende.

Krav:
krav fra Yource på vegne af og godkendt af klienten (e) mod flyselskabet og/eller rejsearrangøren og/eller forhandleren af ​​en (pakke) rejse (service) og/eller flybillet.

Lead Passager
Kunden, der indgik en rejse- eller transportaftale med et flyselskab eller en turoperatør på vegne af andre passagerer og/eller har betalt for disse medpassagerer. Også repræsentant.

Anden part
Den part, der skal adresseres af Yource og/eller på vegne af klienten (e) i et krav eller retssag, f.eks. Et flyselskab, rejsearrangør eller forhandler af en (flyrejse) rejse (service).

Luftfartsselskab:
det flyselskab, der opererede eller havde til hensigt at betjene den forsinkede, modificerede, overbookede, nedgraderede eller aflyste flyvning, eller som kan betegnes som luftfartsselskab for enhver form for skade eller uberettiget berigelse.

Turoperatør:
virksomheden eller den juridiske enhed, der sammensætter eller sælger en pakkerejse, eller kan betragtes som en turoperatør i betydningen EG 2015/2302 og/eller i den relevante medlemsstat har gennemført national lovgivning.

Forhandler eller rejse (agent):
det selskab, der formidler ved salg af en rejsetjeneste eller oplyser at fungere som mellemmand eller agent.

Rejseservice:
et hotelophold, bil- eller autocamperudlejning, flybillet eller anden (væsentlig) turistaktivitetsaftale

:
Aftalen mellem klient og Yource, som klienten giver Yource mandat og/eller fuldmagt til: 1. Indsamle kompensation og/eller refusioner og/eller skader og/eller skatter og/eller annulleringsomkostninger og/eller tillægsudgifter, ('kravet') og 2. At give Yource mulighed for at udføre alle nødvendige retsakter for, at kravet kan lykkes, hvis det er muligt, og som indgås ved at give fuldmagt eller påbud herom, f.eks. ved at fremsætte et krav via kravet eller webformularen på et af Yources websteder og 3. Umiddelbart og frivilligt bemyndige Yource BV til at indgå kontrakt med en advokat i kundens navn, og i den udstrækning ingen yderligere fuldmagt til kontraktadvokaten er obligatorisk i det land, hvor Yource vælger at tage juridiske skridt, samt i alle juridiske handlinger og giver Yource ret til at blive erstattet af en autoriseret repræsentant, der handler eller er forpligtet til at handle på vegne af klienten og Yource (obligatorisk juridisk repræsentation osv.).

Fortrydelsesret:
kundens mulighed for at afstå fra aftalen eksternt inden for den lovbestemte fortrydelsesperiode. Nogle tjenester udføres en gang. Et eksempel på en sådan tjeneste er f.eks. Enlig rådgivning eller retssag. I princippet gælder fortrydelsesretten, når disse tjenester bestilles eksternt. Fortrydelsesretten findes også, når en forbruger/klient har givet samtykke til levering af tjenesten eller starten på det (tilpassede) arbejde, der skal udføres inden for kølingsperioden. Ved at underskrive fuldmagten/mandatet erklærer klienten eksplicit for at give samtykke til øjeblikkelig start af de aktiviteter, der skal udføres af Yource. I tilfælde af at kunden efter underskrift af fuldmagten/mandatet kunden stadig angiver at ville udnytte den gældende fortrydelsesperiode, bliver Yource tvunget til at opkræve de rimelige udgifter. For så vidt angår vores gebyrer/omkostninger, se også vores prisliste

Procedure
Aktiviteterne påbegyndes, så snart kunden har instrueret Yource ved at underskrive fuldmagt/mandat. Dit vil og kan efter eget skøn udarbejde og sende breve samt forsøge at indbetale eller indsamle kravet på forskellige måder, forlig med flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren og/eller ved at udføre alle nødvendige juridiske handlinger. Hvis et krav ikke inddrages i den udenretslige procedure, er det op til Yource at vurdere, om det ønsker at indlede den mindelige procedure. Proceduren dækker blandt andet udarbejdelse og afsendelse af standardmeddelelser og formelle advarsler. Yource forbeholder sig retten til at vurdere sådanne forhold og/eller stoppe enhver handling.

:
Retsprocesde juridiske foranstaltninger, Yource træffer med hensyn til kravet fra og/eller på vegne af Yource, i sit eget navn, i dets repræsentants navn eller i kundens navn, hvilket omfatter (men ikke er begrænset til) udfærdigelse af indkaldelse og/eller gennemførelse af en retslig proces mod flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren, forhandlinger (et forlig), anmodninger om lov om informationsfrihed. Ansøgninger, håndhævelsesanmodninger og opnå en mindelig løsning med flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren. Yource forbeholder sig udtrykkeligt retten til at vurdere sådanne forhold og/eller at ophøre med enhver handling. Hvis Yource starter eller går ind i den retslige proces, og dit krav bliver indløst, vil overskudsgebyret gælde. Se også prislisten med hensyn til gebyret/omkostningerne.

No Win, No Fee
Yource eller hendes repræsentant (er) fungerer som repræsentant for klienten (e) baseret på en No Win, No Fee -aftale. Klienten (e) skylder et bestemt succesgebyr, hvis Yource på et hvilket som helst tidspunkt og fra underskrivelsen af ​​fuldmagten fremover med succes opnår et krav, enten ved at Yource modtager betalingen eller ved modtagelsen af ​​(påståede eller modtagne) midler af klienten (e). Afhængig af vores (juridiske) handlinger gælder basisgebyret og overskudsgebyret. Med hensyn til gebyret/omkostningerne, se også artikel G og prislisten

Identity
Yource BV og/eller dets tilknyttede virksomheder, websteder, mærkenavne og handelsnavne Postbus 3650
1001 AL Amsterdam

Telefonnummer Holland: 020 261 67 61
Nåbarhed: Mandag-fredag ​​fra 09:00 til 12:00 og fra 14:00 til 17:00.
E-mail: info@flight-delayed.co.uk
Registreret hos det nederlandske handelskammerregister under nummer: 52683702

B. Generelt

Disse vilkår og betingelser gælder for alle aftaler, der oprettes mellem Yource eller dets tilknyttede virksomheder, handelsnavne, mærkenavne og websteder og klient (er). Aftalen mellem Yource og Kunden (e) opstår, når Kravet- opgaven- gives af Kunden (e) ved underskrivelse af fuldmagten via Yources websted (er), blandt andet flyforsinket. co.uk.

1. Yource tilbyder forskellige tjenester til opnåelse af juridisk kompensation, skader eller uretmæssige betalinger baseret på blandt andet EF 261/2004, EF 2015/2302, EF 1008/2008, EF 785/2004 osv.

2. I tilfælde af, at Yource har accepteret overdragelsen af ​​kravet, skal det bruge alle rimelige bestræbelser på at indbetale eller indsamle kravet, men det gælder udtrykkeligt, at beslutningen om at behandle kravet eller at acceptere opgaven ikke fører til resultatforpligtelse og kan og bør ikke forklares som sådan. Imidlertid skal Yource fungere som en flittig tjenesteudbyder.

3. Kunden vil blive informeret så meget som muligt om mulighederne for at inddrive kravet. Der kan dog ikke udledes nogen rettigheder fra råd og anbefalinger fra Yource. Yource giver ingen garantier for, om kravet vil blive indsamlet med succes.

4. a. Udover e -mail eller telefon kan Yource holde Kunden informeret om udviklingen af ​​indsamlingen af ​​kravet via meddelelser på en personlig login -side. Kunden kan og bør rapportere til Yource i tilfælde af manglende svar vedrørende kravets forløb inden for 9 måneder efter den planlagte flyvning eller rejsedato for at verificere dette kursus. Yource er ikke ansvarlig for nogen konsekvens af, at Kunden har undladt at (regelmæssigt) læse mulige meddelelser, som Yource har sendt til en e -mail -adresse, der er givet af klienten eller til klientens personlige login -side, og som der er sendt en meddelelse til via e -mail.

4. b. Kunde (r) er forpligtet til straks at informere Yource om den direkte modtagelse af midler fra den anden part eller dennes repræsentant (er) og/eller enhver kommunikation fra eller på den anden parts vegne. Hvis Kunden undlader at gøre det eller tilbageholder disse oplysninger, og modtagelse- eller bekræftelse af betaling fra den anden tæller diskuteres med Yource på et senere tidspunkt, kan Kunden holdes ansvarlig for alle afholdte omkostninger for eventuelle juridiske handlinger, der allerede har blevet igangsat, og som Yource har startet på vegne af klienten og (med) rejsende. Disse omkostninger inddrives fra kunden. Se også artiklerne B.7 og G.2 og vores prisliste.

5. Dince er til enhver tid uden begrundelse berettiget til ikke at behandle kravet yderligere og/eller at ophøre med at inddrive eller indløse kravet, når som helst det finder det nødvendigt, uanset tidspunktet, uden at der er nogen ret til kompensation, eller at Yource kan gøres ansvarlig for at afbryde den videre behandling af kravet. Dette gælder ikke, hvis Yource eller kunden (e) har modtaget eller blev underrettet om en overdragelse af betalingen af ​​kravet fra den anden part. I dette tilfælde ophører aftalen efter afregning af servicegebyr / juridisk gebyr. Indtil løftet om enhver

betaling eller modtagelsen heraf er Yource imidlertid ikke (længere) forpligtet til at gøre nogen indsats eller retssag med hensyn til kravet eller klienten (e).

6. Kunden har til enhver tid ret til at trække et indsendt krav tilbage - men for en pris, der skal dækkes af Kunden - med angivelse af årsagerne til en sådan tilbagetrækning.

7. Yource vil blandt andet opkræve disse omkostninger, hvis det konstateres, at kunden (e) har modtaget en betaling direkte fra den anden part fra datoen for underskrivelsen af ​​fuldmagten. Se også artikel B.4.b. Disse omkostninger kan stige betydeligt, hvis det ser ud til, at Yource allerede har påbegyndt en retslig procedure og i sådanne tilfælde kan omfatte f.eks. Lønninger, retsafgifter, fogedgebyrer, opkrævningsomkostninger, oversættelsesomkostninger osv. Yource sender en detaljeret redegørelse for disse omkostninger. Se også artikel G.2. og vores prisliste.

8. Aftalen mellem klienten og Yource er i kraft, indtil kravet eksplicit skriftligt (eller via e -mail) lukkes af Yource og/eller udbetales til klienten/kunderne, eller aftalen blev opsagt i mellem af klienten ), men i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel B.6 og/eller B.7 og/eller B.4.a, B.4.b og/eller C.4.Disse artikler forbliver fuldt ud gældende.

9. Kunden handler ulovligt over for Yource, når kunden (e) uden kendskab til Yource, uafhængigt eller via tredjemand udfører (juridiske) handlinger for at indsamle kravet eller instruerer det eller har instrueret det. efter den aftalte overdragelse af dette til Yource, og i så fald kan holdes ansvarlig for de omkostninger, som Yource med rimelighed har afholdt.

C. Kundens fortrydelsesret

1. Kunden har ret til den juridiske mulighed for at afstå fra aftalen eksternt inden for den lovbestemte fortrydelsesfrist på 14 dage fra datoen for underskrivelsen af ​​fuldmagten.

2. Fra den dato, hvor fuldmagten er underskrevet af Kunden (e) og/eller leveret, giver Kunden udtrykkeligt samtykke til, at aktiviteterne skal udføres af Yource. Yource vil straks udføre aktiviteter på vegne af klienten (e), delvis på grund af juridiske betænkeligheder som f.eks. Forældelsesfristen eller udløbsperioden. Hvis Yource har gennemført aktiviteterne og har opnået kravet eller har modtaget et løfte om overdragelse inden for 14 dage, enten direkte eller fra klienten, kan den lovbestemte køletid på 14 dage ikke længere påberåbes gratis og ingen gevinst, der betales ikke noget gebyr. Med hensyn til gebyret/omkostningerne, se også prislisten

3. Kunden kan annullere aftalen med Yource inden for 14 dage uden at skulle angive nogen eller flere årsager til annulleringen. Yource kan anmode klienten om at angive årsagen (e) til annulleringen, men må under ingen omstændigheder tvinge klienten til at oplyse din (e) årsag (er). Der kan være omkostninger forbundet med dette.

4. Kunden/kunderne informeres om deres ret til at trække sig fra kontrakten i løbet af den lovpligtige fortrydelsesperiode på 14 dage fra datoen for underskrivelsen af ​​fuldmagten (ved hjælp af denne brevskabelon: https://www.citizensadvice.org .uk/forbruger/skabelon-breve/breve/annullering-varer-eller-tjenester/brev-til-annullering-en-service-arrangeret-online-over-telefonen-eller-via-postordre/). Kunden (e) kan underrette Yource om afslutningen af ​​aftalen på enhver (skriftlig) og utvetydig måde i overensstemmelse med artiklerne C.2., B.6. og/eller B.7. og/eller B.4.a, B.4.b. og/eller C.4. Disse artikler gælder fortsat.

5. Risikoen og bevisbyrden for den korrekte og rettidige udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos Kunden.

D. Fortrolighed

1. Din håndterer klientens personoplysninger med omhu. Kunden giver Yource utvetydig tilladelse til behandling af de personoplysninger, som Kunden har indsendt, og brugen heraf i forretningsforløbet. Kundens (e) personoplysninger deles med den anden part, (retslige eller fuldbyrdelses) myndigheder eller med den alternative tvistbilæggelse med det formål at fremsætte et krav eller tage retslige skridt.

2. Kunden giver Yource tilladelse til at levere deres personlige data til juridiske partnere, når det er nødvendigt. Betingelserne gælder også for Yources juridiske partnere og/eller Vilkårene og betingelserne kan håndhæves på dem samt i alle tilfælde, hvor juridiske handlinger udføres for at opnå og indsamle et krav.

3. Vores komplette fortrolighedserklæring er på det websted, via hvilket klienten (erne) har uploadet sine personlige data.

E. Kundens (e) forpligtelser

1. Kunden eller ledende passager på vegne af klienter eller medpassagerer erklærer, at alle angivne oplysninger er korrekte, fuldstændige og sande ved at underskrive fuldmagten.

2. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser via Yources websted erklærer Kunden at have informeret Yource om al korrespondance, der tidligere er sendt til og modtaget fra flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren, samt tilbud og rabatter givet eller foretaget af flyselskabet vedr. kravet inden denne aftale blev indgået.

3. Kunden vil altid overholde Yources anvisninger vedrørende kravet og vil, så vidt det er lovligt, passende, rimeligt eller begrundet, følge disse instruktioner. Yource kan ikke holdes ansvarlig og/eller ansvarlig for eventuelle skader og/eller udløbet af juridiske vilkår eller forældelsesfrister, der skyldes, at kunden ikke har gjort det.

4. Kunden vil afstå fra at kommunikere (direkte eller via tredjemand) med flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren, når denne aftale er indgået, og gennem hele den udenretslige proces og mulig retslig proces, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med Yource skriftligt . Yource kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af et krav og/eller retten

til (yderligere) skader/kompensation som følge af kundens egne handlinger over for flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren.

5. Kunden vil altid og straks informere Yource om enhver nyhed eller udvikling vedrørende kravet. Hvis flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren sender tilbud eller nyheder direkte til kunden (e), er kunden (e) forpligtet til straks at informere Yource skriftligt om, at dette kan kontrolleres og/eller for indsamling af de aftalte- efter succesgebyr, der består af et servicegebyr og et overskudsgebyr. Yource kan ikke gøres ansvarlig for Kundens manglende overholdelse af denne instruktion eller konsekvenser heraf, men henviser dog eksplicit til artikler C.2., B.6. og/eller B.7. og/eller B.4.a, B.4.b. og/eller C.4.

6. Hvis Kundens kontaktoplysninger ændres, efter at Aftalen er indgået, vil Kunden straks informere Yource om disse ændringer. Yource kan ikke gøres ansvarlig og/eller ansvarlig for tab af tid og/eller udløbet af juridiske vilkår eller forældelsesfrister eller for andre negative konsekvenser som følge af klientens manglende nøjagtige kontaktoplysninger eller manglende underretning af Yource om ændringer .

7. Kunden er ikke tilladt at overdrage kravet til en tredjepart på noget tidspunkt under den ekstra judicielle proces og den juridiske proces, medmindre udtrykkeligt er aftalt af Yource skriftligt og for en mulig pris.

8. Klienten har lov til at opsige aftalen for tidligt, dog kun hvis Yource eksplicit er underrettet om dette skriftligt. Der er omkostninger forbundet med at annullere aftalen før tid i overensstemmelse med bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.

9. I tilfælde af (en del af) kravet vil blive udbetalt af den anden part, skylder klienten et succesgebyr af det samlede opkrævede eller krævede kompensationsbeløb. Hvis kravet tildeles Yource via en dom, påløber alle tilkendte sagsomkostninger kun Yource. Kunden vil aldrig modtage nogen procentdel af disse tildelte sagsomkostninger. I tilfælde af at betalingen blev foretaget direkte til Yource, afregnes gebyret uden gevinst/gebyr/Servicegebyr/Juridisk gebyr med det samlede beløb, der skal modtages af klienten (e). I tilfælde af (en del af) kravet vil blive udbetalt af den anden part, men i overensstemmelse med de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, skylder klienten din no win no pay -gebyr / servicegebyr / juridisk gebyr til Yource. Kunde (r) og/eller hovedpassager er forpligtet til at foretage betalingen til Yource inden for 14 dage efter modtagelse af fakturaen.

10. I tilfælde af forsinket betaling og efter at have sendt en misligholdelsesmeddelelse og stævning til betaling til kunden/kunderne for betaling af de (delvis) omkostninger og/eller succesgebyr, kan en inkassoproces startes pr. Yource eller tredjeparter på vegne af Yource efter den angivne periode i indkaldelsen er udløbet. I så fald er kunden (erne) og/eller den ledende passager forpligtet til at betale de omkostninger, som Yource har pådraget sig (skaden) og/eller tab af fortjeneste og omsætning, hvorfra en eventuel allerede foretaget betaling vil blive fratrukket. Alle tidligere nævnte omkostninger vil derefter blive inddraget fra kunden (erne) og/eller leadpassageren. De udenretslige opkrævningsomkostninger bestemmes i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

11. Hver betaling foretaget af kunden (erne) og/eller den ledende passager på deres vegne gælder først for

betalingen af ​​eventuelle skyldige renter og derefter for betalingen af ​​de foretagne (proces) omkostninger. Først efter betalingen af ​​disse gebyrer er foretaget, gælder enhver betaling, som passageren foretager, for betalingen af ​​det udestående hovedbeløb; succesgebyret. Vi forbeholder os retten til at modregne gebyrer eller krav, der stadig skal modtages ved allerede modtagne betalinger eller udestående betalinger for enhver service eller aftale.

F. Ansvar

1. Yource har en forpligtelse til at undersøge klientens (r) krav. I tilfælde og i den udstrækning det med sandsynlighed grænser til sikkerhed fremgår muligt fra Yources forskning - at indsamle kravet, uden at der er nogen form for resultatforpligtelse. Forskningsresultaterne i Yource er afgørende og anses ikke for at kvalificere sig til korrespondance. Da der er en aftale om at levere tjenester, skal Yource iagttage behørig omhu fra en god entreprenør. I dette tilfælde indebærer dette, at de (juridiske) administrative arbejdere skal fungere som rimeligt kompetente og omhyggeligt handlende fagfolk.

2. Ethvert yderligere ansvar for Yource, undtagen i tilfælde af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed, er udelukket, medmindre andet er foreskrevet i lovpligtig lovgivning. Denne ansvarsfraskrivelse dækker, bortset fra og med et maksimum af den tildelte kompensation fra flyselskabet, rejsearrangøren eller (rejse) forhandleren - men er ikke begrænset til: alle (in) direkte skader, immaterielt tab, tab af fortjeneste og handelstab uanset navn og uanset årsag. Yource og/eller dets (juridiske) administrative medarbejdere eller samarbejdspartnere kan også stole på bestemmelserne i disse vilkår og betingelser. Yource og/eller dets medarbejdere og/eller dets samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for nogen skade - medmindre Yource har en modtaget kompensation beregnet til klienten i sin besiddelse eller fortsat beholder den - i tilfælde og i det omfang klienten har været i stand til eller muligvis kan kræve sit tab i henhold til en (retshjælp, rejse- eller ferieaflysningsforsikring) og/eller stadig kan anmode om eller bruge dette til at sikre, at et krav er afgjort inden for den gældende udløbsperiode.

3. Det er op til Yource at beslutte at træffe juridiske foranstaltninger eller handlinger for at sikre, at kravet imødekommes eller inddrages. Denne beslutning vil blive truffet af Yource og er baseret på de dokumenter, der stilles til rådighed for Yource, og/eller oplysninger, der stilles til rådighed for eller modtages af Yource. Dit er - uden at der er nogen ret til at kræve erstatning - bemyndiget til at afstå fra at træffe juridiske foranstaltninger eller handlinger, hvis det ikke anser det for hensigtsmæssigt, uanset årsag.

4. Yource er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af mulig udløb af kravet, hvis kunden ikke har givet Yource al den nødvendige dokumentation, der er nødvendig for at behandle sit krav (dette vedrører: en gyldig fuldmagt, en kopi af en gyldigt identifikationsdokument og boardingkort eller bagagemærker) og/eller hvis klienten (erne) ikke skriftligt bekræftede 9 måneder efter en fly- eller rejsedato, om kravet eller refusionen blev modtaget (fuldt ud) og behandlet. Din kan anmode om et fuldt bookingsdokument eller en kopi af (rejse) arrangementet med flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren.

5. I overensstemmelse med EF 524/2013 henviser vi klient (er) til muligheden for at forelægge enhver tvist, der er opstået om serviceaftaler, der er indgået med Yource via internettet til ODR. For mere information, se her https://ec.europa.eu/info/live... eu/forbrugere/løse-din-forbruger-klage/alternativ-tvist-løsning-forbrugere_nl

G. Priser og gebyr for succes for betaling

1. Omkostninger til brug af Yources tjenester vil aldrig blive opkrævet på forhånd. Alle vores gebyrer/priser inkluderer den gældende moms.

2. Dince opkræver et grundgebyr, hvis vi indløser kundens krav gennem vores direkte kontakter, viden og argumenter uden at foretage nogen juridiske handlinger og opkræver et ekstra overskudsgebyr fra det øjeblik, vi annoncerer juridiske foranstaltninger (14-dages brev, beslaglæggelse, (udkast)) juridisk stævning, afgive den juridiske stævning, fuldbyrde en dom, fuldbyrdelsesanmodninger, indgive et andragende til eller via den anden part og eller dennes (juridiske) repræsentant (er) eller retslige myndigheder, herunder regulatorer og administrative organer eller dets eksterne advokater, advokater og luftfart Eksperter. Overskudsgebyret opkræves også oveni Basisgebyret, så snart den anden part (stadig) er villig til at foretage et såkaldt forlig eller mindelig forlig. Dette sker undertiden, hvis den anden part alligevel ønsker at forhindre (yderligere) sager eller forsøger at forhindre risiko for tab. Vores gebyrer (basisgebyr, overskudsgebyr) kan findes i prislisten.

I tilfælde af, at kompensationen eller refusionen overføres direkte til klientens bankkonto af flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren, opkræver Yource basisgebyret for det samlede beløb, der indsamles til kunden, medmindre Yource allerede har præformet handlinger som beskrevet ovenfor, for hvilket overskudsgebyret i så fald skal være betalt. Se også artikel B.4.b og B.7 .. Betalingen skal kun foretages til Yource. Alle midler, der vedrører kravet, der indsamles fra flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren efter aftalens indgåelse, vil blive betragtet som indsamlet som et resultat af Yources indsats og aktiviteter, uanset om midlerne blev indsamlet (delvist ) på grund af Kundens indsats og aktiviteter. Yource vil altid være berettiget til det gældende gebyr (servicegebyr og juridisk gebyr) af det krævede total for så vidt angår midler modtaget fra flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren.

3. Alle omkostninger, udgifter og gebyrer, herunder juridiske renter, tilladt af domstolene, der ikke falder ind under kapitalsummen for kompensationen eller refusionen, tilfalder Yource, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4. Betalinger, der foretages direkte til kunden af ​​flyselskabet, turoperatøren eller forhandleren, skal straks og senest 14 dage fra den dato, betalingen er modtaget af kunden, rapporteres til Yource. I tilfælde af manglende overholdelse af denne regel, vil alle udgifter, der påløber til opkrævning af de midler, som kunden skylder Yource, blive opkrævet af klienten.

5. I tilfælde af, at enhver anden form for kompensation end monetær, herunder men ikke begrænset til bilag og Air Miles, tilbydes af flyselskabet, efter at den ekstra judicielle eller retlige proces er påbegyndt, men før den judicielle proces begynder som afvikling af (en del af) Gør krav, Kunden har kun tilladelse til at acceptere dette, hvis skriftligt samtykke er givet af Yource. Hvis værdien af ​​de tilbudte værdikuponer er lavere end kravet, er kunden forpligtet til at betale servicegebyret + det juridiske gebyr, der skal beregnes og betales af værdien af ​​værdikuponerne til Yource. Hvis værdien af ​​bilagene eller miles tilbydes af flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren er højere end kravet, er kunden forpligtet til ikke at betale mere end servicegebyret af den samlede værdi af det indsamlede krav til Yource, medmindre Yource har allerede truffet eller instrueret i retssager. I et sådant tilfælde skylder man også overskudsgebyret plus eventuelle (proceduremæssige) omkostninger, der allerede er afholdt, hvis kunden ikke straks har underrettet Yource om erhvervelsen eller løftet om betalingen/bilag/miles.

6. Omkostninger vil aldrig blive opkrævet, hvis der ikke opnås nogen form for kompensation eller refusion fra den anden part, det vil sige flyselskabet, rejsearrangøren eller forhandleren, medmindre bestemmelserne i G.5, C.2., B.6 og /eller B.7 og/eller B.4.a, B.4.b B.7, C.4 G.2 og G.5 i disse vilkår og betingelser er gældende.

7. De midler, som Yource modtager beregnet til klienten, vil blive udbetalt til klienten senest 60 dage efter, at midlerne og de korrekte bankkontooplysninger er modtaget af Yource. Betalinger til kunden sker på den bankkonto, som kunden har givet til Yource. Yource kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader som følge af Kundens angivelse af fejlagtige bankkontooplysninger. Hvis en udenlandsk bank opkræver et ekstra gebyr for overførsel af midlerne til kundens konto, vil disse omkostninger blive opkrævet af kunden. Yource vil fratrække dette beløb fra den skyldige kompensation, og disse omkostninger opkræves hos kunden / kunderne, hvis en betaling blev modtaget direkte af klienten fra den anden part.

8. Hvis Kunden undlader at give sine eller sine bankkontooplysninger til Yource, beholdes de midler, der er beregnet til Kunden, på Yources bankkonto i højst et år efter, at disse midler er indsamlet. Dette år begynder, når Kunden er informeret om modtagelsen af ​​de midler, der er beregnet til Kunden, på den e -mailadresse, der er givet til Yource som Kundens kontakt -e -mail -adresse. Yource vil gøre mindst tre forsøg på at kontakte klienten på den e -mailadresse eller telefonnummer, der er givet til Yource. Efter at denne periode på et år er udløbet, bliver det samlede krævede beløb Yources ejendom.

9. Yource forbeholder sig til enhver tid retten til at forhøje Basisgebyret og Overskudsgebyret, men kun hvis stigningen er underbygget af en statspålagt stigning i moms eller andre lovpålagte bidrag, der kræves ved lov, der overvåger skatter eller tilladelser.

H. Force Majeure

Yource kan ikke være forpligtet til at opfylde ethvert ansvar over for kunden, hvis det er forhindret i at gøre det som følge af force majeure eller en omstændighed uden for dets magt, herunder det ansvar, der ville falde ind under Yources ansvarlighed i henhold til loven, en juridisk transaktion eller generelt accepterede standarder. Force majeure omfatter følgende: alle eksterne faktorer, der forventes eller ikke forventes, som Yource har eller ikke havde nogen kontrol over, hvilket får Yource til ikke at kunne opfylde sit ansvar over for Kunden. Yource er også berettiget til at påberåbe sig force majeure, hvis omstændighederne hindrer (yderligere) opfyldelse af aftalen, uanset om de omstændigheder, der forårsager force majeure, opstår før eller efter det tidspunkt, Yources arbejde for kunden skulle have været afsluttet. Yource vil have lov til at suspendere sine forpligtelser over for Kunden, mens force majeure vedvarer, hvorefter enhver forpligtelse udløber efter en periode på et år målt fra opnåelsen af ​​opgaven/fuldmagten hos klienten (e).

I. Forældelsesfrist

Forældelsesfristen for alle krav mod Yource og/eller tilknyttede virksomheder og/eller tredjeparter, der er involveret i opfyldelsen af ​​aftalen, er et (1) år og en dag.

J. Gældende lov

Alle vores tjenester og aftaler er - i tilfælde af at klient (er)/hovedpassagerer formelt er hjemmehørende i en EF -medlemsstat - underlagt følgende nationale lovgivning; Klient (er)/hovedpassager er formelt hjemmehørende i en EF -medlemsstat: national lovgivning i det relevante land er gældende i overensstemmelse med gældende europæisk forbrugerlovgivning. Alle vores tjenester og aftaler er - i tilfælde af at klient (er)/hovedpassager (er) er bosiddende i en EF -medlemsstat - underlagt nederlandsk lovgivning, hvor kun den kompetente domstol i Amsterdam er bemyndiget til at foretage en dom i tvister, der er opstået. In case an international treaty or regulation contains a contradictory provision in relation to these Terms and Conditions, the provision most favourable to the consumer shall prevail. This shall not affect the enforceability of the remaining conditions.

All Terms and Conditions

Handelsbetingelser Yource B.V

25 nov. 2016 - 31 aug. 2021