(EF) Nr. 261/2004: EU's lov om passagerrettigheder

Dine flypassagerrettigheder giver dig mulighed for at få flykompensation op til €600 pr. passager, hvis dit fly var forsinket, aflyst eller overbooket.

Gør krav på kompensation

Flypassagerers rettigheder i Storbritannien og EU - her er, hvad du skal vide

 • I Storbritannien og EU er der regler, der beskytter dine rettigheder som flypassager.

 • Hvis dit fly var forsinket, aflyst, eller hvis du blev nægtet boarding, kan du få op til £520 i kompensation pr. passager!

 • Hvis dit fly blev aflyst, kan du også have ret til at få refunderet hele billetten.

 • Gør krav på dine penge nu med Flight-Delayed.co.uk, vi har forsvaret flypassagerers rettigheder siden 2010!

(EF) Nr. 261/2004: EU's lov om passagerrettigheder

EU's forordning regulerer passagerers rettigheder i tilfælde af forsinkelser, aflysninger og nægtet ombordstigning. Motivet bag en sådan lov, er at beskytte de europæiske konsumenter, der i øgende grad bruger fly som transportmiddel. Siden flyindustrien er blevet en så stor og vigtig del af den europæiske økonomien, har det også blevet vigtig at give flypassagerende rettigheder, der er der er gældende i hele EU.

Hvad kompenseres en for?

Hovedprincippet i forordningen er, at dersom passagerer udsættes for længere forsinkelser eller aflysninger, har dette i mange tilfælde store konsekvenser – både økonomiske of ikke økonomiske. I de tilfælde at flyselskaberne ikke kan overholde sine forpligtelser overfor kunden; at fragte dem fra A til B indenfor den tidsramme kunden har regnet med, skal flyselskabet give en økonomisk kompensation til passagerene for deres tap af tid.

Blev dit fly fra Europa forsinket eller aflyst?

Få flykompensation på op til £520 pr. passager!

Gør krav på nu
W Kkd6 S Vp

Derfor er også reguleringen uafhængig af den oprindelige billetpris og af hvem der har betalet for billetten. Det er passageren der er berettiget til kompensation.

I 2004 var der kun annulerede flyvninger og nægtet boarding der var dækket af forordningen. Fem år senere blev det bestemt at en forsinkelse på mere end tre timer kunne regnes for en aflysning, og dermed også give samme ret til kompensation. Det samme princippet ligger til grund for en forsinket flyvning; dersom passagerer ankommer sin destination mere end 3 timer efter planen, skaber det i mange tilfælde så store ulejligheder, at økonomisk kompensation bør foreligge.

Hvilke rettigheder har jeg?

Kriterierne for hvornår og hvor meget kompensation der skal udbetales bliver specificeret af forordningen. Dog har loven blevet kritiseret for at indeholde vage begreber, der kan tolkes på ulige måder. I sådanne tilfælde vises det ofte til gældende retspraksis indenfor nationale domstole, samt domme af den Europæiske domstolen (ECJ), der fastsætter en præcedens for hvordan lovgivningen skal tolkes.

Blev dit fly aflyst?

Flypassagerers rettigheder giver dig mulighed for at få flykompensation!

Gør krav på nu
U Vp D2 X6p top
U Vp D2 X6p bottom

Lovgivningen dækker følgende:

 • Passagerer der flyver fra en EU destination eller til en EU destination med et Europæisk flyselskab
 • Passagerer på flyvninger der er forsinket med mere end 3 timer ved ankomst
 • Passagerer der ankommer sit endelige bestemmelses sted mere end 2 timer efter planlagt ankomst, i tilfælde deres flyvning er blevet aflyst
 • Passagerer der ikke har blevet informeret om ændringer i deres flyveplan mindst 14 dage inden afreise

Spekulerer du på, om dine flypassagerrettigheder gælder for din sidste flyvning?

Tjek din flyrejse nu med vores gratis og uforpligtende Claim Calculator!

Gør krav på nu
W Fb Gs2qx

Hvor meget kompensation kan jeg modtage?

Kompensationsbeløbet er fastsat i Euro, i henhold til forordningen. Den aktuelle valutakurs den dag, som flyselskabet accepterer kravet, bestemmer det beløb, du modtager i danske kroner.

 • 250 EUR for flyvninger op til 1.500 km. Dette vil gælde for de fleste flyvninger inden for EU.
 • 400 EUR for flyvninger inden for EU inden for EU, der er længere end 1.500 km.
 • 400 EUR for flyvninger inden for og uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km.
 • 600 EUR for alle andre flyvninger over 3.500 EUR

I visse tilfælde kan flyselskabet reducere den økonomiske kompensationen med halvdelen. Dette gælder kun hvis passageren har accepteret omlægning af rejsen og passageren ankommer det endelige bestemmelsessted inden for en bestemt tidsramme i forhold til den planlagte ankomst.

Kræv din ret

Fly-forsinket.dk kan fortælle dig om vi tror du er berettiget til kompensation for din flyvning. Angiv dine flyvedetaljer i vores krav-kalkulator, helt uden forpligtelser. Vi forteller dig hvor meget kompensation du måske har ret til at modtage. Vi viser dig hvilke steg vi vil tage for dig i processen, hvis du bestemmer dig for at sende ind dit krav til os.

Hvis du har spørgsmål du gerne vil have besvaret inden du sender dit krav ind til os, kan du besøge vores Ofte Stillede Spørgsmål, eller skrive til os på info@fly-forsinket.dk.

.

.