I Tail of a Boeing from sas 1

Dårligt vejr giver ikke ret til kompensation for forsinkelser, ifølge Højesteret

onsdag den 7. juni 2017

Det blev fastslået af Højesteret, fredag 2. juni, at flyselskaber ikke kan holdes ansvarlige for forsinkelser og aflysninger der indtræffer som følge af dårlige vejrforhold. 

Flyselskaberne kan ikke altid blive holdt økonomisk ansvarlige for forsinkelser på over 3 timer. Dette blev bekræftet af Danmark højeste domstol i en principiel sag vedrørende kompensation under EU's forordning i tilfælde af dårlig vejr. SAS fik medhold af Danmarks højeste domstol i at dårlige vejrforhold ligger udenfor flyselskabets magt og ansvar.

Det har været meget omdiskuteret hvornår flyselskaberne retmæssig kan påberåbe sig usædvanlige omstændigheder. Dårlig vejr vil normalt anses for at være en sådan omstændighed, hvilket vil sige at flyselskaperne ikke skal måtte udbetale kompensation for forsinkelser og aflysninger der skyldes uvejr. Med undtagelse af hvornår flyselskaberne kan bevise at usædvanlige omstændigheder er årsag til en forsinkelse eller annullering, har passagerer i henhold til EU's forordning 261/2004 ret til økonomisk kompensation.

Krævede 107.000 kroner i kompensation for sen ankomst af indkommende fly

Hændelsen sagen omhandler fandt sted i 2013 da en gymnasieklasse skulle flyve fra København til Washington. Uvejr og lyn i USA førte imidlertid til at det indkommende fly blev forsinket til København og den planlagte afgang blev udsat. Dette resulterede i en forsinkelse på 3 timer og 43 minutter. Et krav på 107.00 kr for 22 elever og to lærere blev rettet mod SAS. Flyselskabet afviste kravet på grundlag af at dårlige vejrforhold anses som en usædvanlig omstændighed, der flyselskabet ikke har nogen kontrol over og ikke kan forhindre på nogen måde, uden at sætte flyvesikkerheden i fare.

Klagefirmaet, der håndterede sagen på vegne af rejse gruppen, valgte at tage sagen til retten og fik medhold i byretten og Landsretten. Medhold blev givet af retten, da de mente flyselskabet ikke kunne bevise at forsinkelsen skyldes dårlig vejr. SAS ankede dommen, og da det blev bestemt af Procesbevillingsnævnet at det var tale om en principiel sag, blev det givet tilladelse for at tage sagen helt til Højesteret, for at afklare retspraksis. I Højesteret blev det endelig afklaret at vejrforhold ikke ligger indenfor flyselskabernes kontrol, og at i dette tilfælde var der ikke noget mere SAS kunne ha gjort for at undgå forsinkelsen på 3 timer og 43 minutter.

Skrevet af: Team Fly-Forsinket.dk

Vil du vide mere om EUs forordning og usædvanlige omstændigheder? Les mere på vores blog