Lightning 399853 1920

Hvad er egentlig usædvanlige omstændigheder?

onsdag den 31. maj 2017

Forordning (EF) nr. 261/2004 har som hovedformål at beskytte flypassagerers rettigheder. Som sådan tildeler forordningen ansvar til flyselskaberne, i tilfælder hvor passagerer lider af uregelmæssigheder i deres planlagte flyveplaner. Forordningen bestemmer, at rejsende har ret til kompensation i følgende scenarier:

Der er dog undtagelser, der begrænser luftfartsselskabernes ansvar i visse tilfælde. Hvis flyselskabet kan godtgøre, at forsinkelsen eller aflysning skyldtes ekstraordinære omstændigheder, kan de ikke være lovpligtig til at betale økonomisk kompensation.

Usædvanlige omstændigheder

Som ordet "usædvanligt" antyder, er disse situationer, der er ekstraordinære, uventede og der ikke forekommer som en del af flyselskabet daglige drift og aktiviteter. I henhold til forordningen kan flyselskabet kun holdes ansvarlig for de situationer, det er rimeligt at antage eller forvente, at de har kontrol over. Når en forstyrrelse af driften skyldes en usædvanlige omstændighed, ligger årsagen til forstyrrelsen uden for flyselskabets indflydelse og kontrol. Det antages også, at flyselskabet ikke kunne have forudsagt eller forhindret forsinkelsen eller annulleringen, selv når alle rimelige foranstaltninger blev truffet.

"Luftfartsselskaber, ... , bør yde passagererne kompensation, medmindre aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet." (EF 261/2004)

Hvad er en usædvanlige omstændighed, så?

Og hvem bestemmer hvad der bliver klassificeret som usædvanligt? Forordningen nævner faktisk nogle eksplicitte eksempler, men ud over disse er det også meget subjektivt hvordan udtrykket skal fortolkes. Forskeller i fortolkning findes mellem ulige nationale domstole og af forskellige parter, afhængig af deres egen interesse. Det er denne virksomheders opfattelse, at begrebet bør fortolkes strengt til fordel for passagerer - en opfattelse, der støttes af mange nationale domstole og i mange tilfælde også EF-Domstolen. I sidste ende er det EF-domstolen som giver præcedens for hvordan begrebet skal forstås af de nationale domstole.

Eksempler på det usædvanlige:

 • Terrorhandlinger og politisk ustabilitet

 • Uvejr og storm (hvilket medfører at begrænsninger pålægges lufttrafikken)

 • Sikkerhedsrisici og uventede sikkerhedsproblemer

 • Strejker (af tredjeparter eller uanmeldt)

 • Bird strike (er i sig selv en usædvanlig hendelse, men flyselskabet skulle stadig bevise, at de tog alle nødvendige foranstaltninger for at minimere forsinkelsen)

 • Forsinkelser forårsaget af lufthavnspersonalet (lange køer under sikkerhedskontrol eller paskontrol

 • En urolig passager eller en medicinsk nødsituation om bord på flyet

I forordningen gives denne forklaring:

"Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift."(EF 261/2004)

Eksempler der ikke regnes for usædvanlige

 • Tekniske fejl

 • Interne operationelle problemer

 • Dårlig vejr ved en tidligere flyvning eller rute, som igen påvirker den pågældende flyvning (såkaldt knock-on effect)

 • Problemer med og mangel på besætning (hviletider, sygdom)

 • Kollision med et tredjeparts køretøj på rullebanen

Det er ikke altid ligefrem...

Men alle tilfælde er ikke klare og ofte skal hver enkelt sag vurderes individuelt for at afgøre, om en begivenhed er ekstraordinær eller ej. Det afhænger også af, i hvilket omfang flyselskabet kan vise, at alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

I disse tilfælde kan det være nyttigt med hjælp til at kræve kompensation. Hos Fly-forsinket.dk kan vores specialiserede team vurdere din sag og afgøre, om der er juridiske grundlag for at kræve kompensation og om nødvendigt gå til retten. Vi vil vurdere for dig hvad der er usædvanligt, fordi vi ved, det kan være svært at finde ud af. Vi ved også, at flyselskaber bruger dette udtryk som en undskyldning alt for ofte.

Du kan checke dit krav på vores hjemmeside, helt uden forpligtelse, for at se om du måske har et gyldigt krav. Du kan også vælge at sende ind dit krav til os, så vil vores juridiske team tage grundig for sig omstændighederne. Er du usikker på, om din forsinkelse faktisk skyldes en usædvanlig omstændighed? Send ind dit krav til os og vi vil give dig et fuldstendig svar.