Kompensation ved forsinkede og aflyste fly, eller nægtet boading

Har du blevet ramt af en flyforsinkelse, aflysning eller nægtet boarding? EU-lovgivning, forordning (EF) nr. 261/2004, giver dig rettigheder. Hvis en flyvning blev forsinket i tre timer eller mere, kan du have ret til at modtage en økonomisk kompensation. Her har vi samlet den vigtiske information om hvad dine rettigheder som flypassager rent faktisk er.

Hvornår gjælder forordningen?

3 timers eller længer for forsinkede fly

Hvis dit fly blev forsinket i mere end tre timer, kan du have du ret til kompensation på mellem € 250 og € 600. Beløbet afhænger af din rejses distance i kilometer og årsagen til forsinkelsen, men uavhængig af din billetpris. Hvis flyvningen er forsinket på grund af ekstraordinære omstændigheder, er flyselskaber ikke forpligtet til at betal økonomisk kompensation, men de er stadig forpligtet til at yde pleje og assistance.

Les mere om flyforsinkelser her.

Mere end 2 timer for aflyste fly

Hvis dit fly er aflyst, og flyselskabet ikke kan klare at ombooke dig på et fly, med afrejse mindre end 1 time inden og 2 timer efter din planlagte ankomst, har du ret til kompensation.

Du skal blive underrettet om afbestillingen mindre end 7 dage før din planlagte flyvning for at have ret til kompensation. Du har krav på full refusion af din oprindelige billettpris, dersom du ikke ønsker at flyve.

Les mere om aflyste fly her

Nægtet boarding på grund av overbooking

Du har altid ret til kompensation, uavhængig af årsagen, hvis du bliver nægtet boarding på grund af et overbooked fly. Pas på at du ikke accepterer økonomiske tilbud eller gavekort fra flyselskabet eller frivilligt siger fra sig dit sæte. I sådanne tilfælde faller din ret til økonomsk kompensation bort.

Les mere om nægtet boarding her

Usædvanlige omstændigheder

Usædvanlige, eller ektraordinære omstendigheder, kort fortalt, er omstændigheder der ligger udenfor flyselskabets magt og kontrol. Forordningen siger at ret til kompensation bortfaller ”hvis flyselskabet kan bevise, at forsinkelsen skyldtes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået med rimelige forholdsregler, for eksempel I tilfælde af begrænsninger pålagt af flyvekontrollen.

Les mere om usædvanlige omstændigheder her

Tilknytning til EU

Desuden er det vigtigt at vide, at fororningen kun gælder dersom afrejsen lufthavn ligger inden for EU, eller ankomst lufthavnen er et i et EU land og flyselskabet er et europæisk selskab.

Forsinkelse ved ankomst til endelig besstemmelsessted

Og forresten: hvis du har en rejse med forbindelsesflyvninger, tæller ankomsttidspunktet på destinationslufthavnen - så selv små forsinkelser på forbindelsesflyvninger kan give ret til kompensation. Dette gælder selvom din forbindelse og endelige destination er udenfor EU, såfremt forsinkelsen opsto i et EU land.

Les mere om mistede flyforbindelse her

Hvor meget har du krav på?

Kompensationsbeløbet er fastsatt i euro, i henhold til forordningen. Den aktuelle valutakurs den dag, som flyselskabet accepterer kravet, bestemmer det beløb, du modtager i danske kroner.  Beløbet afhenger af flyvningen distance og inddeles i følgende 3 kategorier:

  • 250 EUR for flyvninger op til 1.500 km. Indenfor denne distance falder de flæste flyvninger indenfor EU.

  • 400 EUR for flyvninger inden for og uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km.

  • 600 EUR for alle andre flyvninger over 3.500 EUR

Hvordan beregnes afstanden?

Distancen for din flyvning beregnes efter "the circle line method". I tillegg, skal du vide, at det distancen for hele din rejse afgør hvor meget du har krav på - ikke bare distancen for flyvningen der var forsinket eller aflyst.

Reduktion af kompensationsbeløbet?

For rejser uden for EU kan flyselskabet reducere kompensationen med halvdelen (svarende til 300 EUR), hvis passageren ankommer mellem tre og fire timer forsinket til destinationen.

Dette gælder i tilfælde passagerer har accepteret en ombooking til deres endelige destination.

Krav på alternativ rejse til endelige bestemmelses sted, i tilfælde af en avlysning

Flyselskabet skal sørge for at du ankommer dit endelige bestemmelsted. Dersom ingen alternativ rejse bliver tilbudt og du selv køber en ny billett, har du krav på refusion af den oprindelige billetten, dersom aflysningen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheder.

Billet refusion?

Du har ikke krav på tiltilbagebetaling hvis du blev tilbudt en anden flyvning efter dit fly blev aflyst og du accepterede denne flyvning. Men du er ikke forpligtet til at acceptere!

Ved en forsinkelse har du ingen ret til tilbagebetaling af billetten hvis forsinkelse kortere end 5 timer. Dette er i tilfælde af at du hellere booker din egen flight, end at vente på det forsinkede flyet.

I alle andre tilfælde, hvor du selv sørger for transport til sit endelige bestemmelssted, har du ret til refusion af din oprindelige billet. Bemærk, du har ikke ret til refusion af den nye billet, du har købt, men snarere den oprindelige billet, der ikke længere tjener noget formål.

Forplejning

Ikke glem at du også ret til grunlæggende pleje mens du venter:

  • Mad

  • Alkoholfrie drikkevarer

  • Tilgang til kommunikationsmidler

  • Hotelophold og transport til of fra hotellet, hvis du er nødt til å overnatte på grund af forsinkelsen

Krev kompensation 

Desværre er de fleste passagerer uvidende om deres rettigheder. Hos Fly-forsinket.dk hjælper vi passagerer med at kræve den kompensation, de har ret til. Vi på en konstant mission for at øge passagerernes opmærksomhed om deres rettigheder of til nu har vi hjulpet tusindvis av passagerer med deres krav. Vi ved desværre, at det kan være svært for passagererne at tage kampen mod flyselskaberne alene.

Hvis du har oplevet en forsinkelse, annullering eller nægtet boarding, kan du tjekke, hvor meget kompensation du har ret til i vores krav kalkulator.

Ønsker du hjælp til at kræve kompensation? Send dit krav til os, og vi vil sikre, at dine rettigheder som flypassagerer håndhæves retmæssigt. Vi tager sagen din dersom vi mener du har krav på kompensation og vi giver dig en grundig forklaring, dersom vi efter en grundig check, finder ud at du ikke har ret til kompensation. Dette koster intet og sådan kan du også lære mere om EU's forordning og dine rettigheder som flypassager.

➜ CHECK DIT FLY